Skapa en god förändring

Hej!

När jag läser det som Gloria skriver https://soctanter.malmo.se/fraga/5021 så undrar jag om det inte behövs en liknande rörelse som #metoo för att skapa förändring. Allt för många människor känner sig illa behandlade av enskilda handläggare inom socialtjänsten.

Men då är det viktig att det inte blir några drev. Det är inga huvuden som ska rulla, för det gör ingenting bättre. Det man istället skulle behöva titta på är hur de här situationerna uppkommer. Vad är det som gör att en socialsekreterare kör över och mosar en klient, vad är det som gör att människor hamnar mellan stolar och känner sig maktlösa och känner sig tomma och att allt känns hopplöst, som Gloria beskriver?

Är det någonting i lagstiftningen vi behöver förändra? Vad kan vi förändra rent organisatoriskt? Hur kan vi förebygga våld och rädsla mellan klienten och den professionella? Behövs det mera tid till varje möte? Behövs det mera resurser, andra insatser att erbjuda, och hur tillgodoser vi det?

Vad säger forskningen på det här området och vilka erfarenheter har socialsekreterarna själva av sin arbetssituation, och sin känsla av makt eller maktlöshet? Och vilken är "klienternas" erfarenhet?

Jag tror att ni inom socialtjänsten sitter på en stor kunskap om hur ni skulle vilja att förutsättningarna var för att ni ska kunna ge det goda bemötande som de flesta av er vill ge. Er röst behöver höras mycket mera i detta.

Och det behövs också att alla idag nedtryckta människor vågar göra sin röst hörd och berätta. Bara berätta lugnt och sakligt. Och att vi tar berättelserna på allvar, och inte viftar bort dem. Och inte använder makt för att tysta rösterna. Vi måste kunna vara öppna med de problem som finns.

Om vi hör varandras berättelser, och accepterar våra olika erfarenheter, så kan vi gemensamt skapa en god förändring.

Fundersam

Kommentarer

Hej!

Vi förståelse för att kontakt med socialtjänsten kan väcka många synpunkter, tankar och reflektioner.

Tyvärr har vi ingen möjlighet att besvara dina synpunkter. Det vi kan kommentera är att om man som klient har synpunkter eller klagomål gällande bemötandet hänvisar vi första hand till chef på det socialtjänstkontor du besökt. Det finns även möjlighet att vända sig till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Där kan man anmäla eller rapportera synpunkter och klagomål på socialtjänsten.

www.ivo.se

Tel: 010-788 50 00

Vad gäller socialsekreterarnas uppfattning om sin arbetsmiljö kan vi endast tipsa dig om att kontakta Arbetsmiljöverket där det finns rapporter gällande det.

www.av.se

Vänligen

Soctanterna

Soctanter