En Neutral myndighet behövs...

Hej. Ni på nätet gör en fantastisk insats, läste några inlägg i ert forum, förstår att det inte är enkelt arbete och vara inom socialtjänsten,(hur kan ni sova om nätterna?) det finns tyvärr bristande kompetens i att förstå människan, och handläggare som tror att de är nåt, och utnyttjar sin position.Tyvärr. Jag Undrar om Ni i framtiden tänker utveckla detta så att ni får tag i de som missbrukar sin makt över den svage, ev. en utredningsgrupp som tar sig an de frågor ni får. Jag kan tänka mig att de som skriver till er känner tomhet och hopplöshet. Och i många fall hjälps det inte att kontakta IVO, Socialstyrelsen, då ofta ärenden läggs ner. Jag har själv erfarenhet av hur socialtjänsten arbetar på gott och på ont, det har även uppmärksammats i media, och uppdrag granskning....det ska väl inte behöva gå så långt? Jag menar, era kollegor är ju utbildade, men var tog studieandan vägen då de var under utbildning ???att"jag vill göra skillnad" jag vill hjälpa utsatta" jag vill hhjäla barn som far illa" kanske ett av hundratusen uppdrag har lyckats...det finns ju ingen statistik över det. Eller? Allt sker ju under sekretess...det finns en sanning i att en del ärenden blir mer än vad de var från början. Ex. Inom Sol, Lvu, där barnet blir mer utåt, ungdomen börjar med droger, tabletter, osv..inte alla..men att problem som inte fanns från början kommer... och ungdomen vet inte hur denne ska hantera det. Psykisk ohälsa, leder ofta till att barnet saknar sina anhöriga. Det är nog inget roligt arbete med människor vars liv ligger i era händer. Jag tror att en neutral utrednings grupp där människan/brukaren är i fokus behövs i hels Sverige...

Gloria

Kommentarer

Hej!

Vi håller med dig om att det är ett viktigt, om än svårt, arbete som socialtjänsten bedriver. Att bedöma om människor har rätt till stöd och hjälp med ekonomi, boende, i sina relationer och så vidare är svåra bedömningar. Vi tror att det kan finnas en skillnad i vad den enskilde önskar för hjälp och vilken hjälp den faktiskt erbjuds.

Vi på Soctanter på nätet har inte som uppdrag att utreda om socialtjänsten sköter sitt arbete. Vi kan endast ge allmänna råd och tips i frågor som rör social problematik. Om man upplever att man har fått ett felaktigt beslut kan man överklaga beslutet. Det gör man genom att inom tre veckor från det att man tog del av beslutet lämna in sitt överklagande till socialtjänsten. I överklagandet ska man skriva vilket beslut man överklagar samt hur man önskar att beslutet ska ändras. När socialtjänsten har fått in överklagan ska de skyndsamt bedöma om de ska ändra beslutet till den enskildes fördel eller om de ska skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten som får avgöra i frågan.

Om man istället upplever att man har blivit illa bemött kan man vända sig med ett klagomål till chef på socialtjänsten eller till IVO, inspektionen för vård och omsorg. IVO är de som utövar tillsyn över socialtjänstens arbete.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter