Re: Är soc en stor rättskandal?

Hej igen!
Ett kort svar bara på min tidigare fråga som finns här, samt några motfrågor.
https://soctanter.malmo.se/fraga/4991

Här svarar ni på HUR en utredning bedrivs rättssäkert enligt vetenskapliga metoder:
"Hur en utredning bäst bedriv på ett rättssäkert sätt finns beskrivit i bland annat Förvaltningslagen och Kommunallagen. Där framgår hur en utredning ska bedrivas för att vara rättssäker. Dessutom finns det riktlinjer och styrdokument inom kommunen."

Svar från mig:
Ni hänvisar till Förvaltningslagen och Kommunallagen, i lagtexterna där framgår INTE utrednings metodiken. (Rätta mig gärna om jag har fel.)

Riktlinjer och styrdokument inom kommunen, går dessa att få ta del av som privatperson?
Ser de olika ut inom varje kommun eller är de exakt likadana i varje kommun över hela landet?

Min uppfattning och väldigt många andra (media, jurister och allmänheten) är att det finns säkert många Socialsekreterare som är väldigt angelägna att följa de styrdokument och riktlinjer som finns men tyvärr finns det många av den andra varianten dvs dom som inte verkar ha full kompetens och har förutfattade meningar i vissa situationer att man målar fast sig i ett hörn, sen utreder man utifrån den synvinkeln.

Allt för ofta när Socialsekreteraren får besvärliga frågor som t ex hur har du kommit fram till det här...då får kommer ofta svaret; det baserar jag på min erfarenhet i si och så många år eller ännu värre jag trodde att hen talade sanning.

Är Socialtjänsten medvetna om sina allvarliga problem som orsakar att barn far illa av Socialtjänstens brister?
(Istället för att hjälpa har man gjort situationen ännu värre eller skapat problem som aldrig funnits)

Är Socialtjänsten medvetna om sina allvarliga problem som orsakar att mammor och pappor drabbas av psykisk ohälsa av Socialtjänstens brister?
(Istället för att hjälpa har man gjort situationen ännu värre eller skapat problem som aldrig funnits)

Ni skriver att det är svårt, tufft och svåra ekonomiska situationer som anledning till bristerna i tidigare svar.
Går det även att lägga till kompetensbrist och dåliga socialsekreterare i bred utsträckning som inte tillämpar vetenskapliga utredningsmetoder?

FÖR ALLA ER SOM ÄR DRABBADE AV SOCIALTJÄNSTENS BRISTER
Det finns hjälp att få och människor som lyssnar och förstår er. Det är viktigt att ta hjälp i ett tidigt skede innan snöbollen blivit för stor utanför din kontroll.

Avery

Kommentarer

Hej!

Frågan har modererats då Soctanter på nätet som regel inte marknadsför andra forum eller webbsidor.

Regeringen har lämnat åt de olika kommunerna att själva organisera socialtjänsten i sin kommun. Det innebär att det kan se väldigt olika ut hur socialtjänsten är organiserad eller arbetar i de olika kommunerna. Socialtjänsten i de olika kommunerna styrs dock av samma lagar och på så sätt finns det en likriktighet. I Malmö stad finns många av socialtjänstens riktlinjer och styrdokument utlagda på kommens hemsida. Hur det står till i andra kommuner kan vi inte svara på.

I Förvaltningslagen och Kommunallagen framgår hur en utredning ska bedrivas för att vara rättssäker, exempelvis olika tidsramar, hur man överklagar beslut osv.

Socialstyrelsen har tagit fram handläggningsrutiner för socialtjänsten. De har bland annat tagit fram en handbok för utredningar av barn och unga. På nedanstående länk finns mer information:

https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-1-9/Sidor/default.aspx

I övrigt arbetar socialtjänsten i Malmö enligt BBIC, barns behov i centrum. BBIC ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning. Du kan läsa mer på Socialstyrelsens hemsida:

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic

Om man inte är nöjd med socialtjänstens arbete kan man överklaga beslut. Överklagan lämnas in till den socialtjänst som hanterat ärendet. Om socialtjänsten inte ändrar beslutet till den enskildes fördel ska de skicka det vidare till Förvaltningsrätten som beslutar i ärendet.

Om man inte är nöjd med socialtjänstens bemötande kan man kontakta IVO, inspektionen för vård och omsorg, som är de som utövar tillsyn över socialtjänsten. De nås på telefonnummer 010-788 50 00 eller https://www.ivo.se/.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter