En fråga att belysa

Tack för ert svar på https://soctanter.malmo.se/fraga/4336

Kanske kan ni inte uttala er om vilka konsekvenser olika politiska förslag får, men ni har ju erfarenhet av hur olika förändringar i socialförsäkringssystemet utfallit tidigare. Det finns det ju forskning på också, antar jag.

Vi behöver fundera mera djupgående i samhället på hur vi får människor som saknar ett arbete att hitta en ingång till ett förvärvsarbete? Vilka arbetsmarknadspolitiska åtgärder skapar bara en meningslös stress och förlamande ångest hos individen, och vad "befriar" människor så att de blir lösningsfokuserade, kreativa, kan knyta nya kontakter och utvecklas som människa, när det behövs för att skaffa sig ett jobb? Hur skapar vi öppningar?

Vi behöver stödja människor i att knyta nya kontakter och skapa nätverk, inte stressa individen genom att ta bort den ekonomiska tryggheten. Om människor inte längre kan betala sin hyra, för att man sänker arbetslöshetsunderstödet, vart leder det?

A.

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du har många intressanta tankar och idéer och förhoppningen kan vara att våra politiker funderar och ställer sig dessa frågor.

Vi har tyvärr inte kunskap om alla bidrag och hur de påverkar människors levnadssituation.

För information så finns det ett belopp för ”skälig levnadsnivå”. Om man har inkomster som inte täcker denna, finns möjlighet att ansöka om kompletterande försörjningsstöd på socialtjänsten.

Vänligen
Soctanteran

Soctanter