Upprop

Hej!

Jag funderar på en sak.

Vissa tror att det är ett incitament att sänka arbetslöshetsunderstödet så mycket att det inte ens går att leva på. Men skapar det verkligen mera jobb? Gör det att långtidsarbetslösa blir insläppta på arbetsmarknaden?

Eller är det meningen att alla ska bli egenföretagare och gå i konkurs två år senare istället? Alla människor har ju inte den drivkraft som behövs för att bli egenföretagare, även om det kan vara ett alternativ för några.

Vill vi få flera socialbidragstagare istället? Det är ju det som kommer att hända om man sänker arbetslöshetsunderstödet. Människor kommer hamna där istället och socialsekreterarna som redan går på knäna kommer få ännu mer administration och inte ha en chans att kunna möta varje individ utifrån personens unika situation.

Kan inte ni socionomer uppmärksamma detta nu i valtider och göra ett upprop, så att vi får lite ljus på den här frågan. Er röst och era kunskaper i den här frågan behövs verkligen.

A.

Kommentarer

Hej!
Tack för din fråga och ditt engagemang i detta viktiga ämne. Frågor kring arbete och försörjning och hur vi ska fördela det oss emellan är ju en av de största politiska frågor vi har. Hur man ska ordna det på bästa sätt är ju en fråga om hur man ser på människan och hennes drivkraft och förmågor. Jag tror inte att socionomer i grupp kan uttala sig om vilka konsekvenser olika politiska förslag får utan vi hänvisar dig i första hand till de politiska partierna eller organisationer som har dina frågor på agendan.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter