anmälan

kan kuratorn anmäla en myndig elev. När eleven inte vill. för eleven mår dåligt i skolan. på grund av skolan. eleven har jätte bra hemma.

alex

Kommentarer

Hej!

Vi uppfattar att din fråga handlar om en anmälan till socialtjänsten på grund av att eleven mår dåligt i skolan.

Vi tror att det är viktigt att kuratorn pratar med eleven om vad det är i skolan som gör att eleven inte mår bra så att skolan kan stötta eleven.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter