Hyrespengar

Min son HAR rätt till ek. Bistånd, fått det beviljat, dock ej hyresdelen, då han ej kunnat betala de sista tre månaderna hyra till mig pga han ej haft pengar. De påstår att han måste ha betalat hyra de tre sista månaderna, för att bevilja hyres-delen framåt. Kan det stämma?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att din son bor hemma och uppbär försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är det yttersta skyddsnätet i samhället och kan endast beviljas när alla andra möjligheter är uttömda. När man gör en ekonomisk utredning tittar man på vilka inkomster och utgifter personen har och har haft tillbaka i tiden. Om din son inte betalt hyran innan har erhöll försörjningsstöd är det rimligt att samma utgifter han haft tidigare är det som godkänns, dvs ingen del för hyran. Din son bör ställa frågan till socialsekreteraren hur denne motiverar sin bedömning och sitt beslut.

Om din son inte är nöjd med beslutet han fått kan han överklaga det, i första hand till handläggaren och i andra hand till Förvaltningsrätten. Information om detta ska finnas med i beslutet från socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter