Har man rätt till att få CSN när jag är lvu placerad i ett hvb hem även om jag får 300 kr i veckan?

Hej! Jag är 16 år gammal och jag har varit lvu placerad i ett HVB hem och jag får 300 kr i veckan som veckopeng. Jag går i gymnasiet som vanligt men min Soc säger att jag får redan pengar från hvb hemmet och därför så ska jag inte få CSN men jag har en vän som var i samma situation som mig och fick csn som vanligt med veckopeng i samma hvb hem. Så min fråga är: Har jag rätt till CSN i min situation?

Mano

Kommentarer

Hej!

Du får studiebidrag från CSN på 1250 kronor i månaden eftersom du studerar på gymnasiet. Detta är ett bidrag som är en förlängning av barnbidraget så länge du studerar på gymnasiet. Dessa pengar är avsedda som ett ekonomiskt stöd för familjen. Hur dessa pengar används bestämmer vårdnadshavaren och skiljer sig från familj till familj.

I ditt fall har studiebidraget kanske blivit överflyttat till socialtjänsten då du är omhändertagen enligt LVU och inte längre bor kvar hemma hos dina föräldrar.

Du har rätt till studiebidrag från CSN eftersom du studerar på gymnasium. Då du är under 18 år betalas dessa pengar ut antingen till dina föräldrar, socialtjänst eller HVB-hemmet. Om vi förstår dig rätt så vill du utöver veckopengen på 300 kronor även ha studiebidraget på 1250 kronor/månad. Om man räknar om dessa 1250 kronor/månad så motsvarar det ca 300 kronor/vecka. I sådant fall har du fått ditt studiebidrag uppdelat veckovis.

Vi tänker att din socialsekreterare och föreståndare på HVB-hemmet bäst kan förklara för dig hur de resonerat angående ditt studiebidrag och veckopeng.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter