Hur beräknas månadskostnad för bredband?

Hur beräknas månadskostnad för bredband, när man ansöker om ekonomiskt bistånd? Är det hela summan som ska räknas, eller är det en schablonkostnad?

Om det är en schablonkostnad, hur räknas den ut?

Och vem har bestämt den - är det kommunen som bestämmer eventuell schablonkostnad, eller är det Socialstyrelsen?

Undrande
2023-05-23 06:19

Hej

Soctanterna är inga experter inom området försörjningsstöd.

Om du har en ekonomihandläggare rekommenderar vi dig att ställa frågan till handläggaren.

Om du bor i Malmö och inte har en ekonomihandläggare kan du ringa till ekonomimottaget på 040-345969 mellan kl. 09:00-11:00 och ställa frågan där. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig med svaret.

Vänligen
Soctanterna