Hyrespengar

Hej! Om min son har rätt till ek bistånd, kan man då neka att ge just hyrespengar-delen, av den anledningen att han ej kunnat betala hyra de sista tre månaderna till mig? Han bor hemma,och brukade betala hyra innan de sista tre månaderna, då pengar uteblev.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej

Om vi förstår dig rätt så har din son fått ett avslag på sin ansökan om hyrespengar. Det innebär att socialtjänsten har beslutat om att din son inte har rätt till ekonomiskt bistånd. Detta beslut kan överklagas.

Be din son att kontakta ekonomihandläggaren som muntligt kan förtydliga för din son varför han fått ett avslag och inte bedöms ha rätt till bistånd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter