Hyrespengar

Hej! Min 20 åriga son får avslag på sökta hyrespengar( han bor hos mig) pga att han ej kunnat betala hyra de sista tre månaderna till mig. I höstas hade han jobb, och då betalade han hyra. Men de sista månaderna skulle han studera, men slutade innan csn kom. (Provade två helt olika utbildningar.)
Hur ska han kunna betala hyra om han inga pengar har? Det är ju liksom därför han söker hjälp. Är det verkligen rätt bedömt?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej

Du är orolig för din sons situation. Han har inga pengar till hyran och han har fått avslag på sin ekonomiansökan. Du är fundersam kring om ansökan har blivit korrekt bedömd.

För att vara berättigad till bistånd enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen ska den enskildes själv inte kunna tillgodose sitt behov eller kunna få sitt behov tillgodosett på annat sätt. Den enskilde ska själv uttömma sina egna resurser för att försöka lösa sin situation. Dessa ska du redogöra för, så att socialtjänsten kan göra en bedömning om du gjort vad du kunnat för att finna lösning på din situation.

Soctanterna går inte in i enskilda ärendet, därav blir det svårt att ge ett riktigt svar i din fråga. Vi råder din son att ta kontakt med ansvarig handläggare i ärendet eller socialtjänsten i den kommun som gjort utredningen för att få svar på eventuella frågor vad gäller ansökan och avslag.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter