Bredband

Har Malmö som kutym att ersätta bredband med 200 kr per månad? Om så är fallet varför ersätts inte den faktiska kostnaden? Var/hos vem kan man få bredband för 200 kr?

Molly

Kommentarer

Hej

Bra fråga!

Dock kan inte soctanterna svara på den då vi inte är experter inom området försörjningsstöd.

Om du har en ekonomihandläggare rekommenderar vi dig att ställa frågan till handläggaren.

Om du bor i Malmö och inte har en ekonomihandläggare kan du ringa till ekonomimottaget på 040-345969 mellan kl. 09:00-11:00 och ställa frågan där. Förhoppningsvis kan de hjälpa dig med svaret.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter