alkohol barn får ringa

Hej måste fråga er om hur socialtjänsten jobbar med barns bästa?? vi föräldrar får ju inte ringa till våra barn när vi sitter och dricker alkohol,Men som socialen säger till oss så får barnen ringa till sina föräldrar när dom dricker alkohol??hur kan detta stämma in när socialen tar barn på LVU för alkohol,droger och mycket andra saker??detta är dubbel moral för dom tar barn för alkohol och sen får barnen dricka alkohol och ringa runt.så hur fungerar socialtjänstens system??

Lilla Jag
2023-05-19 11:59

Hej

Vi på soctanterna kan inte svara på vad handläggarna menat i ert ärende utan vi råder er till att ta kontakt med er handläggare för att reda ut vad som sagts.

Generellt kan man säga att barn inte har några begränsningar i sin kontakt med vårdnadshavarna om det inte råder speciella omständigheter som gör att en kontakt är olämplig.

I övrigt arbetar socialtjänsten för barnets bästa och strävar efter att barn och vuxna ska vara drogfria.

Vänligen
Soctanterna