Välfärd

Hej
Har en granne som inskriver ofta olika sambo i bostaden men själv bor hon inte där.
Våldsamma intrång i andras hyresgäster tvättid och ofta inbrott i källare , förvaltare förvarnad men verkar ej bryr sig om det, det av hans vänskap beviljas bostad i fastigheten .
Vem ska man anmäla detta till?....ska det vara så?

Zorro

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du upplever det som en besvärlig situation med din granne.

Vi råder dig att prata med hyresvärden eller fastighetsägaren om din granne.

I hyreslagen står det i 12 kap. 41 § att ”hyresgästen får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för hyresvärden”. Det betyder att det är tillåtet att ha någon inneboende utan tillstånd från hyresvärden under förutsättning att det inte medför nackdel för hyresvärden.

Om din grannes sambo gör inbrott i källaren bör detta polisanmälas eftersom detta är ett brott och brott utreds av polisen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter