Kan sjukhus lämna ut en indvids journaler direkt till socialtjänsten?

Får socialtjänsten begära ut en klients sjukjournaler, eller går det via klienten att det är klienten som själv måste begära ut dem?

Undrande

Kommentarer

Hej!

Sjukvården lyder under sekretesslagen. Det är endast de som vårdar dig som har rätt att ta del av din journal.

Det finns undantag från tystnadsplikten från vården i vissa fall även utan patientens/klientens medgivande. Socialtjänsten kan begära ut uppgifter från vårdjournaler om det krävs för socialtjänstens utredningsarbete kring ett ärende. Klienten måste inte själv begära ut uppgifterna från vården. Ett medgivande från klienten att socialtjänsten får ta del av relevanta delar av vårdjournal underlättar men är ej nödvändigt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter