Krav på drogtest utan förvarning

Vid ett första besök på soc pga orosanmälan, kan soc då be om ett drogtest där och då på plats utan att det har förvarnats om?

Rättighetsfrågaren
2023-05-11 16:41

Hej!

Du undrar om socialtjänsten kan be om ett drogtest vid första besöket efter en orosanmälan.

De kan finnas situationer då det finns allvarlig oro för att ett barn barn far illa pga vårdnadshavarens missbruk där man vill utesluta eller få klarhet i situationen. Socialtjänsten kan då be vårdnadshavaren/vårdnadshavarna att lämna ett drogtest. Detta för att säkerställa att barn inte far illa eller växer upp under otrygga förhållanden. Han man som vårdnadshavare inget att dölja bör ju detta inte vara något problem. Tvärtom kan man ju visa på att man inte använder droger och denna oro kan avskrivas.

Vänligen

Soctanterna