Felaktigt bemötande?

Hejsan! Pappan till mina barn har blivit ertappad av polisen att ha haft 1 gram hasch på sig, vilket ledde till en husrannsakan. Under husrannsakan hittade de en pipa och ytterligare 0.5 gram hasch.
Socialtjänsten vill att även jag, mamman, ska lämna test för att säkerställa att barnen är i säkert förvar med mig. De bokade ett test som krockade med mitt jobb så jag bad dem att boka om tiden. Min chef nekade mig ledighet för att åka och lämna drogtestet. (Min arbetsgivare har nolltolerans för droger och tog ett test på mig när jag berättade dilemmat, provet visade negativt på alla substanser. ) Socialtjänsten vägrar då att boka om tiden och säger då att min frånvaro tar de som ett positivt provsvar, även fast jag säger att jag mer än gärna lämnar test men kan komma när jag inte jobbar. Jag jobbar inte alla dagar och jobbar inte förmiddag alla dagar. Jag berättade hur jag jobbade och la själv fram förslag på dag när jag var ledig eller jobbade eftermiddag.

Nu till min fråga; får dom verkligen göra såhär? Anklaga mig och förtala mig på det här viset även fast jag samarbetar?

Mvh

Orolig mamma
2023-05-10 21:09

Hej!

Menar du att socialtjänsten har anklagat dig för att droga och fört den misstanken vidare till någon annan (förtal)? Kan det vara så att de har framfört oro för att du drogar? Vi föreslår att du lämnar provresultatet från din arbetsgivare som ett första steg i att visa din drogfrihet. Att utgå från att ett icke lämnat drogtest betyder att man är positiv på droger är ju vanskligt, det kan finnas olika skäl till att man inte kan komma på en viss tid. Be dina handläggare precisera sin oro och försök hitta sätt att visa dem vad som är rimligt/orimligt i deras oro. Om du är drogfri är det ju enklast att visa genom att lämna ett drogtest.

Vänligen,

Soctanter