LVU och LVM samtidigt

Kan man inleda LVM-utredning och handräcka till läkarundersökning om en ungdom (över 18 år men inte fyllt 21) redan vårdas enligt LVU? Hur går man i så fall vidare med utredningen?

Vetgirig
2023-05-10 14:56

Hej!

Om en ungdom redan är omhändertagen jml LVU finns det ingen anledning att inleda en LVM-utredning. Ungdomen är redan omhändertagen och skyddad och sålunda finns inte skäl att inleda en ny utredning. Om ungdomen tex har LVU i hemmet kan vården omvandlas till placering på låst institution om detta krävs för att skydda den unge.

Vänligen

Soctanterna