Interna mejl o kommunicering

Hejsan jag undrar hur länge mejl mellan de som arbetar där sparas i systemen? Gallras dessa ut efter en viss tid eller hur fungerar det? Kan man begära ut dessa? Givet med att vissa saker sekretessas men vilka rättigheter har man att att ta del av den kommunikationen?
Tack för en mkt bra sida

Lisa
2023-05-10 08:21

Hej!

Du har rätt att ta del av allmän handling.

En handling är allmän när den förvaras och är antingen inkommen eller upprättad hos nämnden. Handlingar som inte är allmänna behöver inte lämnas ut till enskild.

Intern e-post mellan medarbetare som inte har koppling till ett ärende eller e-post med rent privat innehåll är inte att betrakta som allmän handling.

Av vad vi kan se har förvaltningar olika regler för gallring med hänsyn till verksamheten, datasystemet och ärendets art. Du kan få mer exakta besked för vad som gäller om du vänder dig direkt till den förvaltning det gäller.

Vänligen,

Soctanter