Sjuk utan SGI

Hej! År 2017 flyttade jag utomlands med min familj och 2021 drabbades jag av spridd cancer. Flyttade då hem till Sverige men familjen (man och barn ) blev kvar. Jag var utskriven ur Sverige men skrevs in igen men fick såklart ingen sjukpenning pga ingen SGI. Jag har varit fortsatt sjukskriven och rest lite mellan Sverige och utlandet men ej orkat ta tag i min situation. Till sommaren flyttar hela familjen tillbaka till Sverige och jag vet inte var jag ska börja? Försäkringskassan lär inte vara så intresserad av mig. Jag antar att jag måste genomgå någon slags arbetsförmåge-prövning för att kunna utesluta arbetsförmåga? Jag har själv svårt att tror att jag ska kunna jobba igen då jag aldrig kommer att bli frisk och jag har en mängd besvär från metastaser i mitt skelett. Är det arbetsförmedlingen som ska hjälpa mig? Hur gör jag?

Jättesjuk

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du drabbats av cancer och att du varit/är sjuk efter detta. Du skriver att du och din man ska flytta tillbaka till Sverige.

Du skriver inte hur ni försörjer er. Som gifta är man försörjningsskyldiga gentemot varandra. Om din man eller du har inkomster räknas dessa samman och man förväntas försörja varandra.

Om ingen av er har inkomst kan ni söka försörjningsstöd hos socialtjänsten. Man utreder då er situation och bedömer om ni har till försörjningsstöd. För att vara berättigad måsta alla andra möjligheter vara uttömda och man ska stå till arbetsmarknadens förfogande eller inkomma med läkarintyg som styrker oförmågan att arbeta.

Vårt råd är att prata med din läkare kring vad du har för möjligheter att återgå till att arbeta och be om ett läkarintyg. Utifrån detta kan du kontakta Arbetsförmedlingen och undersöka möjligheterna till hjälp från dem.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter