Huar missbrukat amfetamin större delen av mitt liv

Hej som titeln säger har jag missbrukat amfetamin större delen av mitt liv vändningen kom efter att jag fick sitta en runda på kåken där en läkare där tyckte att de var "färdigknarkat" för min del och
skrev ut en vårdgaranti för en adhd utredning jag muckade och efter en tid kom de en kallelse om adhd utredning som visade att jag ha ade adhd med "knuff" så de inleddes en behandling med Ritalin och de gjorde att jag diekt kunde säga att om de var så de fungerar kommer jag aldrig behöva något amfetamin igen så efter att ätit dom en tid så lyckades jag lägga ner amfetaminet utan återfall på 8år vilket är en betydande tid inte bara för mig utan för vem som liksom? Men sedan flyttade jag och min sambo till Skåne där vi skulle byta vårdgivare så okej så blev de och nästan direkt ombads jag inkomma med ett urinprov som visade på drogfrihet okej de var inga nyheter under solen för mig och jag ombads lämna detta till vårdcentralen i min kommun men vårdcentralen fick ingen remiss på att jag skulle lämna något urinprov så första tiden ringde jag och försökte medla mellan dom men efter ett par veckor som medlare gav jag upp helt enkelt för kärringarna var som två barn i sandlådan ingen ville ta på sig skulden för att de inte fanns en remiss trots att jag informerat dem om att om jag inte akut får igång min medicin behandling kommer jag tvingas köpa amfetamin igen för den hjälper ritalin et mig med att vara drogfri de blev trots de inga förändringar i deras resonemang utan jag gav upp helt enkelt och började med amfetaminet igen tyvärr och tre månader efter att jag pratat med dom kom till slut en kallelse ifrån vårdcentralen om urin prov tre månader de är inte klokt där ser man hur lite man betyder för utomstående men detta var ju inte vilka utomstående som helst detta var utbildade sköterskor som man skulle kunna förvänta sig mer av än vad dom visade mig men så blev det de var 2014 så i år är det 9året som jag fortfarande missbrukar amfetaminet dagligen och så fick jag reda på att detta var socialtjänstens ansvar att hjälpa mig med detta så jag gick till soc här i kommunen och skrev in mig med önskemålet om ett behandlingshems plats detta var snart 7 år sedan och mitt liv ser exakt ut som de gjorde då när jag började missbruka igen så har socialtjänsten här gjort allt för att inte göra något så när jag pratat om vad jag vet hjälper mig att bli drogfria så påstår dom att jag bara är ute efter tabletter och att de handlar om att jag vill droga på statens bekostnad är de inte fördomar som man aktivt försöker jobba bort inom soc detta med fördomar av den här karaktären och sedan att dom heller inget gjort alls för mig får jag för mig beror på att jag inte är i behov av ekonomiskt bistånd för dom vet om att jag tar amfetamin var dag och att min sambo fick en hjärnblödning i mellandagarna hon missbrukar och har en historik lik min men de vet om att de går 10 000-12 000 imånaden för oss två så tackvare jag köpte huset vi bor i kontant har jag inga lån så de är en stor bidragande orsak till att detta är möjligt men de är ju fortfarande olagligt att missbruka jag är 59 i sommar min sambo 62 och får vi inte hjälp här snart så kommer jag gå samma väg som min sambo gjort med hjärnblödning och beroende på hur allvarligt de blir kommer att avgöra hur mitt liv om de går räddas eller inte blir så hur får man socialtjänsten att göra sitt jobb för man har hunnit under de här åren läsa på nätet vad vi kan förvänta oss för hjälp vilket är ganska omfattande så hur får var vänder jag mig för få dom att göra de jag nu är i ett livsuppehållande hjälp för att får vi inte akut hjälp snart så lär vi inget liv ha kvar att rädda mvh från en mycket bekymrad missbrukare i norra skåne

Missbrukaren

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt att höra att du upplever att du bemöts av fördomar från handläggarna på socialtjänsten i din nuvarande kommun.

Det är svårt för oss att avgöra vad det är för hjälp du och din sambo behöver. Utifrån det du skriver så låter det som att din handläggare på socialtjänsten skulle behöva kalla till ett möte där socialtjänsten, sjukvården och du/ni får sitta ner och prata. Ett så kallat SIP-möte (SIP=samordnad individuell plan).

Du har lyckats sluta missbruka amfetamin en gång i tiden utan återfall under 8 års tid. Vi hoppas att du kan komma dit igen!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter