Anhörigas ansvar

Hej!
Jag jobbar som sjukhuskurator och har kontakt med en patient som fått avslag på sin ansökan om utökat boendestöd. Ett av skälen till beslutet är att patientens make bör kunna hjälpa patenten att tillgodose sina behov.
Som det är nu hamnar väldigt mycket ansvar på maken, som inte sällan behöver ta ledigt från jobbet för att kunna hjälpa patienten.
Jag undrar därför i vilken utsträckning kommunen kan lägga ansvaret på närstående att tillgodose den enskildes behov?

Mvh
Nina
Kurator

Nina

Kommentarer

Hej!

Din fråga är svår att svara på, då alla ärenden bedöms individuellt.

Om patienten inte är nöjd med beslutet så kan hen få ut beslutet skriftligt och överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter