Hjälp i hemmet

Hej!
Jag har en etablerad kontakt med INM Kalendergatan sedan många år tillbaka.
Jag har en bipolär diagnos och ska göra en ADHD utredning. Jag jobbar själv inom socialpsykiatrin i Lund och har tidigare jobbat med det i andra kommuner i landet. Jag har länge vetat att jag behöver någon form av boendestöd då jag har väldigt svårt att sköta mitt hem, mina möten och andra både planering-organisering och sociala aspekter i livet. Hur ska jag gå till väga för att få hjälp?

Mimmi

Kommentarer

Hej!

Boendestöd ansöker du om hos Funktionsstödsförvaltningen sektion Socialpsykiatri.

Vi råder dig att kontakta dem och beskriva vad du skulle vilja ha hjälp med så kan de berätta vad för insatser de kan erbjuda. Kontaktuppgifter till biståndshandläggare finner du på Malmö stads hemsida genom länken nedan;

Kontakta biståndshandläggare – för dig med funktionsnedsättning - Malmö stad (malmo.se)

Vänligen

Soctanterna

Soctanter