Oro för psykiskt mående.

Hej! Jag har en elev med stor frånvaro under stora delar av vårterminen. Eleven är över 18 år. Eleven bor ensam. Varken lärare/mentor eller annan personal på skolan får tag i eleven via Facebook Messenger, som annars brukar vara fallet. Det har gått cirka 4 veckor sedan senaste kontakten ägde rum. Vi är MYCKET oroliga för elevens situation, vad ska vi göra?

Psykolog vid skola.
2023-05-05 11:46

Hej,

Vi förstår din oro då eleven inte är avhörd på cirka en månad. Har du kontaktuppgifter till en närstående kan du höra av dig till denne. Har du sedan tidigare en kännedom om psykiskt dåligt mående, självskadebeteende, suicidhot eller suicidförsök råder vi dig att kontakta polis för att anmäla personen förvunnen.

Vänligen

Soctanterna