Cell

Tjenare.
Har hamnat i fyllecell hos polisen för några dagar sen.
Är nyfiken på vad det står om mig i deras register, som omfattar LOB och arrest -verksamhet.
- Har jag rätt att ta del av det om mig själv?
- Hur går jag tillväga, för att veta vilka personuppgifter och anteckningar som gjorts under aktuella natten?
- Kan polisen neka lämna ut vad som skrivits?
- Vad säger personuppgiftslagen om att få ta del av personuppgifter?
Hälsningar Cell.

Cell

Kommentarer

Hej!

Vårt råd är att du vänder dig till polisen med din fråga. Vilka handlingar eller information som polisen kan lämna ut svarar polisen bäst på själv.

En anmälan går alltid från polisen till socialtjänsten när någon omhändertas av polisen med stöd av Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Socialtjänsten brukar skicka ett brev med information om vilken hjälp som finns att erhålla om man har en problematisk alkohol/drogkonsumtion. Om man omhändertas med stöd av LOB kan det finnas skäl att misstänka att personen har problem med att hantera alkohol.

Om personen är vårdnadshavare för minderåriga barn görs en anmälan till socialtjänstens barn och familjeenhet och då kallas personen till ett möte för att diskutera det som inträffat.

I nedanstående länk finner du mer information om personuppgiftslagen, PUL

Personuppgiftslag (1998:204) Svensk författningssamling 1998:1998:204 t.o.m. SFS 2010:1969 - Riksdagen

Vänligen

Soctanterna

Soctanter