Omhändertagen LOB

Tjena.
Hur kan två poliser, avgöra om någon ska omhändertas enligt LOB, tänk om Ali har ADHD och därför beter sig som han gör, fast polisen tror Ali är för berusad.
Kan Ali få hjälp på något sätt, så polisen inte omhändertar honom. Att säga till polisen har ADHD hjälps inte, då även har druckit.
Säg att Ali dricker sig 0,3 promille, vilken promillegräns får polisen omhänderta vid?
Måste vara skillnad om någon har 0,8 promille och en annan 0,4?
Den som har 0,4 kan faktsikt vara uppåt som person pga sin identitet.

Omhändert

Kommentarer

Hej!

Det finns ingen exakt promillegräns för att omhändertas enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade personer). Det finns personer som kan bli påverkade/berusade trots väldigt låg promille, medan andra tål mycket hög promille utan att vara märkbart påverkad. LOB handlar ju om berusning men framför allt beteende utifrån berusningen.

Det är inte olagligt att vara berusad. Polisen har dock en skyldighet att omhänderta personer som anses vara en fara för sig själv eller andra.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter