Samarbete mellan olika vårdgivare

Hej! Jag arbetar som vårdare på en servicebostad. Har en fundering kring hur samarbetet ska fungera mellan bistånd, sjukvård och omsorgspersonal? Har stundtals upplevt att det samarbetet är obefintligt då boenden kan välja att dra tillbaka samtycken för att i sin tur kräva mer insatser av personal på boendet. På tidigare ställen som jag har arbetat på har alla ändringar kring utökning av insatser alltid förankrats med biståndshandläggaren.

BertilBus

Kommentarer

Hej,

Samverkan mellan olika verksamheter och dessutom tvärprofessionellt kan ibland vara svårt men ack så nödvändigt för klient eller brukares bästa.

Vi tänker att du får lyfta frågan med din chef eller på ett arbetsplatsmöte då organiseringen kan skilja sig från olika regioner och kommuner.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter