Orosanmälan

Min man var på avgiftning (alkohol) för ett halvt år sedan. Det gick ut en orosanmälan till hans exfru eftersom de har ett barn som är 16 år d v s under 18 år. Tidigare bodde sonen varannan helg hos oss men sedan någon månad tillbaka bor han endast hos sin mamma. Mannen har nu tagit ett återfall och behöver komma in på avgiftning, men han vägrar av rädsla för en ny orosanmälan. Han känner skam och vill inte att exfrun svartmålar honom igen. Går det ut en ny anmälan vid återfall även om inte barnet bor hos oss? Jag förstår att beroendecenter skickar in till soc, men skickas det även ut till exfrun och sonens skola? Detta är i så fall ett hinder för att få hjälp.

Orolig fru
2023-04-30 12:05

Hej!

Alla myndigheter som handlägger barn, har en anmälningsplikt till socialnämnden, om ett barn misstänks eller riskerar att fara illa. Detta gäller även de barn som har vårdnadshavare boendes på annan plats än barnet, det vill säga en umgängesförälder.

Eftersom exfrun är vårdnadshavare kommer hon att ta del av anmälan men till skolan skickas den inte.

Vi förstår att det ibland blir kontraproduktivt då det, som du skriver, kan bli ett hinder att söka hjälp. Å andra sidan blir det till barnets favör att en förälder tar ansvar och aktivt söker hjälp, för att ge barnet möjlighet till en fullgod förälder.

Vänligen

Soctanterna