LSS, vad för vems skull.

Hej

Jag skulle vilja få lite vägledning kring något där jag känner att min kunskap inte räcker till, så hoppas ni kan hjälpa mig.

Jag har personlig assistans enligt LSS och när man har det så är tillit väldigt viktigt. Eller i alla fall för mig.
Jag har nyligen fått veta att en av mina assistenter har rapporterat över en sak som jag specifikt sa att jag inte ville att det skulle rapporteras vidare.
Och rapporterades tom att det var något som skulle vara hemligt för mig att det rapporterats vidare.

Jag är så pass klar att jag styr mitt eget liv, även om jag behöver den fysiska hjälpen eller så.
Kan även tillägga att det inte hade något som helst ”medicinskt” behov att rapporteras, utan det var en lite sak bara som jag inte tyckte den andra assistent behövde få veta för jag kände mig taskig. Jag ville skona både mig själv och min andra assistent.

Men nu då har jag fått veta detta och plötsligt undrar jag om det hänt fler gånger, och kan jag lita på någon som går bakom ryggen på mig och går emot vad jag säger.
Här är det dock så att eftersom det är en som är på jobbet och en som blir hjälpt av denna personen så undrar jag om det kanske inte är så svart eller vitt.

Får hon som PA gå rakt emot vad jag säger? Och sen dessutom försöka mörka att det gjorts. (Obs, förstår om medicinska saker måste rapporteras, men detta är inte det?
Var går gränsen mellan PAns åsikt om vad som behövs och vad jag som hjälpsökande tycker?
Vem är det som bestämmer hur ”öppet” de får prata med varandra om mig?

Ja, det är deras arbetsplats, men i mitt hem, och jag vill kunna känna mig trygg med dem.

Nu var det som sagt ingen jättegrej denna gången, men det kanske det är nästa gång.
Känns lite som att jag gjort en höna av en fjäder, men samtidigt så är det ju inte konstigt att man reagerar när man får veta att någon man förlitar sig på gått bakom ryggen så
Och samtidigt som jag velat bemöta det för att ”korrigera” så vill jag inte göra en för stor grej av det.

Förstår att detta inte är en fråga med ett solklart svar på, men hoppas ni kan tydliggöra lite vad assistenternas ”befogenheter” är. Och som sagt får de gå emot så när jag specifikt säger nej?

Tack på förhand

OnlyMe

Kommentarer

Hej!

Vi har svårt att svara på din fråga, då vi inte vet vad informationen som överlämnats mellan dina personliga assistenter gäller.

Generellt kan sägas att sekretessen innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i just denna patientens vård. Man får alltså inte diskutera en patients uppgifter med en kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling, även om denne i sin tur också har tystnadsplikt.

Tystnadsplikt gäller för uppgift om enskilds och dennes närståendes personliga förhållanden. Hit räknas till exempel hälsotillstånd, familjesituation, utbildning, yrkesverksamhet, ekonomi och sociala situation. Även till synes harmlösa uppgifter som telefonnummer och adress kan lyda under sekretess.

Vi rekommenderar dig att kontakta din assistents chef för att få veta om hur sekretessen ser ut kring just din specifika fråga. Om det inte omfattas av sekretess, då vi förstår det som att båda assistenterna arbetar för dig; skulle det vara möjligt att prata med den assistent som du tycker har missbrukat ditt förtroende och förklara hur du känner? Kanske kan ni hitta en väg framåt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter