Oro för vuxen

Hej! I mitt bostadsområde ser jag ofta en man jag är orolig för. Han förefaller hemlös och verkar lida av rejäla vanföreställningar och verkar må väldigt dåligt. Jag misstänker att hans fysiska hälsa inte heller är god. Han är på inga vis hotfull, utan verkar bara må väldigt dåligt. Finns det något socialtjänsten kan göra för att hjälpa till i sådana ärenden? Det känns som att han verkligen behöver hjälp.

Tone

Kommentarer

Hej!

Vad fint att du bryr dig om människor som du uppfattar mår dåligt.

Du kan vända dig till socialtjänsten i den kommun du bor och påtala oro för vuxen. Om du bor i Malmö, kan du också kontakta “Uppsökarna”, som arbetar med personer som är hemlösa. Uppsökarna kan du nå på tel: 0200 81 12 12, månd-fred 08.00-16.30.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter