LOB

Jag var ute och drack igår och fick i mig lite för mycket alkohol så polisen tog in mig för LOB.

Jag har tidigare blivit "lobad" vintern 2018, 4 års mellanrum mellan LOBarna.
Finns det risk att mitt körkort blir indraget/spärrat nu?

Jag har mycket ångest för gårdagen och jag är väldigt sällan ute och dricker alkohol och lever ett skötsamt liv.

Ågren

Kommentarer

Hej!

Om man blir omhändertagen av polisen enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), rapporteras detta till Transportstyrelsen.

Transportstyrelsen bedömer om det finns skäl att återkalla/spärra ditt körkort. I utredningen av ärendet kan de inhämta information av till exempel polis, kriminalvård, socialnämnd. Om polisen omhändertagit någon för berusning vid ett antal tillfällen eller det finns andra uppgifter om bruk av narkotika och/eller alkohol eller andra berusningsmedel, kan Transportstyrelsen återkalla körkort om man bedöms vara opålitlig i nykterhetshänseende. Det är vanligt att spärrtiden tar slut ungefär ett år efter den senaste nykterhetanmärkningen.

Vi förstår att du känner dig orolig, men utifrån det du beskriver; att det endast hänt dig 2 gånger samt att det hänt med några års mellanrum, kan göra att det blir en annan bedömning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter