Orättvist behandling

Hej tack för ni finns jo det har blivit katastrof i mitt fall jag har fått beviljat behandling problemet är att jag har antytt sen början ingenting om mig utan mig jag har fått reda på att socialtjänsten har bästämd planering och Avrese datum vilket jag inte jag var med och fick planera med dem jag tog kontakt med Laro för att jag skulle medicineras med ibuprofin men jag har inte hunnit bli inställd på medicinen och jag vill inte åka utan att jag har medicin det säger sig självt att jag vill få ut det mesta av behandling och inte må dåligt när jag är där hur som helst blev jag tillsagd att åker jag inte den 13april så försvinner behandlingen vilket jag tycker är jätte tråkigt för har kämpat att få det i 8månader och nu så läkaren till mig att åker jag inte kommer jag inte behandlas på Laro så dem tackade för samarbetet med mig plus att socialtjänsten har stoppat alla utbetalningar och jag har eller hade ett litet lägenhetshotell vilket jag blivit uppsagd ifrån ska löna nycklarna nu på måndag allt det hände under en enda dag jag har bott där i 5veckor och har ingenstans ta vägen mår jätte dåligt utan medicin iblan får jag tag på det på gatan så nu ingen behandling ingen Laro och utan bostad igen allt arbete förgäves och mitt i allt detta vill mina barn ha kontakt med mig har väntat på dem i 16år dem tog kontakt med mig för 2 veckor sedan tack på förhand Robban oss.tycker detta är väldigt drastiskts åtgärder mot mig som ville bara ställa allt till rätta jag tappar inte hoppet men det känns mycket orättvist de har bara kört över mig känns det som hoppas på svar vad jag kan ta mig till .Robban

Robert

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du har bestämt dig för att göra en förändring i ditt liv. Det är den största och viktigaste delen för att kunna bli nykter och drogfri på längre sikt. Det lägger en bra grund i att du kan hålla kontakten med dina barn som nu efter många år vill återuppta kontakten med dig.

På det du beskriver så låter det som att inte alla inblandade koordinerat kring din behandlingsplanering, vilket gör att du nu står utan läkemedelsassisterad behandling, boende eller planering till drogfrihet med behandling.

Vi tror att du behöver ta kontakt med din socialsekreterare och prata med hen om förutsättningarna för dig framöver. Om du på nytt kan ansöka om behandlingen. Om hen kan vara dig behjälplig i kontakt med LARO.

När det gäller rätt till bistånd, som till exempel till försörjningsstöd och boende, så prövas detta individuellt utifrån den enskildes förmåga att själv bidra till sin försörjning. Om det är så att socialtjänsten har gjort bedömningen att du på grund av ett missbruk är i behov av en behandling för att på sikt komma till självförsörjning, då är det tveksamt om de kan avslå bistånd till detta för att du inte genomgår behandling just nu. Vi tänker att du på nytt kontaktar socialsekreterarna för att ansöka om stöd, om du skulle få avslag uppmanar vi dig att överklaga beslutet.

Vi hoppas att du kommer få de verktyg du behöver för att hålla din nykter- och drogfrihet över tid.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter