Socialen

Hej!
Det är så här att min syster har haft missbruk av droger sedan länge och detta vet hennes social tjej om , men vägrar göra något åt saken. Hur går jag till vägar? Vi snackar bevis från polis, pisseprov och tal & utseende förändringar

Sanna

Kommentarer

Hej!

Det är alltid oroväckande och påverkar många runt personen som har problem med missbruk.

Du skriver att din syster har missbruksproblem sedan en längre tid tillbaka. Vidare beskriver du flera olika tecken som påvisar detta.

Du beskriver också att din systers handläggare “vägrar” göra något åt din systers problematik och undrar hur du ska gå till väga framöver för att din syster ska få hjälp.

Det framgår inte om din syster är en vuxen person eller om hon är minderårig vilket påverkar rätten att bestämma över sitt liv samt hur socialtjänsten kan agera.

Om du är orolig för din systers missbruksproblematik kan du lämna en orosanmälan till socialtjänsten, oavsett om din syster är minderårig eller vuxen.

Som privatperson kan du välja att säga vem oron kommer ifrån eller om du hellre väljer att vara anonym. Om du önskar vara anonym vid anmälan är det viktigt att inte lämna namn, relation till din syster eller kontaktuppgifter som din adress eller telefonnummer.

Vid orosanmälan till socialtjänsten i den kommun som till syster är boende i kan du antingen göra din orosanmälan muntligt eller skriftligt.

Vid inkommen orosanmälan gör socialtjänsten snarast en samlad bedömning som baseras på oron som kommit in samt även om det finns information hos socialtjänsten sedan tidigare.

Bedömningen mynnar ut i om det behövs akuta insatser eller om de kan avvaktas för att vidare tala med hen om vad oron handlar om och hur hen ställer sig till den inkomna oron. Hen kontaktas av socialtjänsten som i första hand erbjuder frivilliga insatser som råd, stöd och eventuella insatser.

I vissa fall kan det vara så pass allvarligt att det är fara för liv och hälsa i det akuta, och att hen inte vill ta emot frivilliga insatser eller att det inte bedöms som tillförlitligt. I vissa fall kan socialtjänsten behöva omhänderta personen enligt LVM, Lagen om vård av missbrukare som är en tvångslag. Under den tiden personen är omhändertagen enligt LVM är syftet att motivera hen till att ta emot frivilliga hjälpinsatser för att bli fri från sitt missbruk.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter