Behandlingshem

Hej!

Vi bor i Göteborg. Jag har en ung vuxen son som i 4 år levt med droger och alkohol. Innan dess tränade han 7 dagar i veckan och var duktig i skolan. Nu är det akut, han går själv med på behandlingshem. Hur fort kan det gå, hur gör vi?

Mamman
2023-04-09 21:34

Hej!

Det låter bra att din son själv är positiv till att få hjälp för sitt missbruk.

Det är socialtjänsten som handlägger stöd och hjälp vad gäller missbruk. Det är svårt att svara på hur lång tid det kan ta att få en placering på behandlingshem. Din son får ansöka om behandling, utifrån ansökan kommer utredning att inledas för att göra bedömning om hans situation. Att få en plats på behandlingshem brukar ta tid, så ett tips är att ta reda på vad som finns som är öppenvård i kommunen, dvs gå i samtal, lämna drogtest etc. Det finns olika alternativ om ni söker på länken nedan, det finns även möjlighet för stöd som anhörig.

Vi rekommenderar din son att kontakta socialtjänsten i det område han är folkbokförd. För att få veta vilket område, kan han kontakta Göteborgs kommuns växel, som kan hänvisa vidare. Nedan kan ni läsa mer;

Missbruk - Göteborgs Stad (goteborg.se)

Vänligen

Soctanterna