Behandling

Hej jo det är så att jag har fått beviljat behandling och dem har satt en tidsfrist till den 13de april jag fick reda på det igår om jag inte åker då så får jag ingen behandling och jag har försökt förklara att min mamma har blivit sjuk och det känns inte rätt för mig att lämna min älskade mamma jag blir orolig kan dem verkligen göra så har väntat på svar i 7månader helt plötsligt är det så bråttom

Polrob1

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du har fått din ansökan beviljad av socialtjänsten, vilket är bra.

När socialtjänsten får in en ansökan inleds utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen. Utredningen mynnar ut i ett beslut om det bedöms föreligga behov av behandling eller inte.

Vid fattat beslut om behandling är det viktigt att ditt behov matchas av behandlingen för bästa resultat. När rätt behandling finns kan det ibland vara väntetid på ledig plats och kan därmed vara svårt att “hålla en ledig plats”.

När det gäller ansökan om behandling är det en frivillig åtgärd där motivationen även bedöms. Med andra ord hur viktig är behandlingen för dig just nu? Dock kan det ske händelser i livet som gör att den som ansöker måste prioritera om. Det kanske skulle kunna vara möjligt för dig att se om det finns andra alternativ för dig att finnas nära din mamma även om du går in i behandling.

Vi kan inte svara i individärenden utan mer generellt och råder dig att vända dig till din handläggare för att vidare diskutera dina svårigheter att gå in i behandling just för tillfället.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter