Anmälan vuxna personer

Har man som vårdpersonal någon möjlighet att göra en "orosanmälan" för vuxna personer och därmed bryta sekretessen?
Det gäller t ex för personer som lever i "misär", har en kognitiv svikt och inte kan fatta adekvata beslut, ja, inte kan ta hand om sig själv och absolut inte vill ha några insatser. Där man bedömer att det finns risk att personen skadar sig själv, att det finns risk för liv och hälsa?

Ester
2023-03-28 09:41

Hej!

Alla har rätt och bör göra en orosanmälan till socialtjänsten om någon far illa, gäller både vuxna som barn. Som vi ser det har du som vårdpersonal ett extra stort ansvar.
Det är viktigt att ni skapar rutiner på er arbetsplats vad som gäller vid oro/anmälan. Vi uppmanar dig att prata med din chef.

Vi uppskattar att du engagerar dig och reagerar.

Vänligen

Soctanterna