TILLLIT

Gav min dotter fullmakt p.g.a psykisk ohälsa och en skada i hjärnan "närminnet"
och är mycket frågande när det gäller samtal med vederbörande läkare o sköterska som jag haft kontakt med. Gällande fullmakten så är frågan: om den är aktiv ?och har hon fortfarande kontakt med respektive läkare o sköterska

Hon uppger att någon kontakt har hon ej haft sen drygt 1 år tillbaka samt kasserat kontraktet. Vore tacksam om svar erhålles. M.v.h X

fullmaktsgivande
2023-03-27 20:33

Hej!

Du undrar om en fullmakt som du gett din dotter när det gäller samtal med läkare och sköterska. Du har vänt dig till socialtjänsten med din fråga. Vi kan inte svara på din fråga. Vi uppmanar dig att kontakta sjukvården där du lämnat en fullmakt. Det är där du kan få svar på dina frågor.

Vänligen

Soctanterna