Grannen .

Jag har en granne som bor ovanför mig. Det har 2 barn. Vi kan inte leva av hur mycket de klampar i golvet.Hela veckan har föräldrarna dem i lägenheten, utan att ta dem ut, för barnen att leka. Jag är en sjuk person och jag vet inte vad jag ska göra.

Anonym
2023-02-24 18:31

Hej.

Tack för din fråga! Vi förstår att du tycker det är jobbigt att det låter mycket från lägenheten ovanför dig.

Huvudregeln är att du inte ska behöva bli störd under varken dagtid eller under natten, men ljud och sådant som hör till ett normalt liv, får man leva med. Er granne har en skyldighet att se till att ni som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som ni inte ska behöva tåla (12 kap. 25§ första stycket jordabalken). Att barn leker, skriker och på andra sätt låter tillhör nog störningar som måste tålas och som man får räkna med när man bor i ett flerfamiljshus. Ständigt pågående störningar och/eller allvarligare störningar ska du dock inte behöva stå ut med, framförallt inte under vissa tider såsom sen kväll och natt. Medan man på dagen får räkna med ljud.

Vårt råd är att prata med familjen och berätta hur du känner, kanske ni kan hitta någon gemensam lösning. Om du inte känner dig lyssnad på och situationen är ohållbar kan du kontakta hyresvärden.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Soctanterna