Vårdnad över mitt barn

Hej Soctanterna!
Jag är en ensamstående mamma till en flicka vars pappa dog för 6 år sedan. Jag tänkte vara duktig och förbereda oss ifall det värsta scenariot skulle inträffa, dvs om jag dör. Har läst om att det är socialen och slutligen domstolen som bestämmer vem som tar hand om min dotter då. Men det står också att jag som mamma kan lämna ett önskemål om vem som skulle bli hennes vårdnadshavare. Då är min fråga var och till vem kan jag lämna detta önskemål? Måste det vara ett testamente eller informerar man en myndighet om det?
Tack på förhand!
M

Mikaela
2023-01-19 11:36

Hej!

Det är klokt att du tänker långsiktigt för att ditt barn ska ha det så tryggt som möjligt i en oförutsedd situation.

Som vårdnadshavare har man möjlighet att innan sin bortgång önska vem som ska förordnas till vårdnadshavare. Detta kan exempelvis göras i ett testamente eller genom att nedteckna dina önskemål i en annan handling som du förvarar på ett tryggt sätt (6:10 a st. 4 FB).

Ditt önskemål är dock inte rättsligt bindande utan en omständighet som rätten kommer att väga in vid bedömningen av vem som ska anförtros vårdnaden om dina barn. Frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnens bästa och vad som är lämpligast. Utgångspunkten är att föräldrarnas önskemål ska följas om det inte bedöms som olämpligt.

Hänsyn ska även tas till barnets vilja med beaktande av mognad och ålder. Det kan exempelvis inte anses lämpligt att anförtro vårdnaden till den önskade personen, om barnet har nått tillräcklig mognad och själv motsätter sig detta. Barnets rätt att komma till tals får dock inte tillämpas så att det strider mot barnets bästa.

Om du vill få rådgivning i hur du ska skriva ett testamente eller på annat sätt skriva ner dina önskemål så finns det många sidor på nätet som erbjuder juridisk rådgivning och vi hoppas att du kan hitta svar där.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna