Hus utan möbler

Hej,

Jag och min familj på (4 barn) hyr ett hus i Malmö som vi har fått tillgång till från 16 dec 2022. Innan dess har vi hyrt en lägenhet som varit möblerad. Detta har då blivit att jag hyrt förråd hos storage 24 och magasinerat alla våra möbler. Jag har tyvärr legat efter med betalningar men har nu betalat allting. Jag skulle hämta möblerna lördag 14:e januari för att flytta till huset. Vid ankomst öppnar vi förrådet och det är tomt. Vi har nu varit i kontakt med storage 24 där dom informerar att vi har förlorat alla våra saker utom det privata. Jag står nu med 4 barn med ett hus, utan några möbler. Jag har bott hos en vän med mina barn i snart två veckor och vet inte alls vad jag ska göra. Jag är ensamstående mamma som jobbar fulltid och ibland ännu mer. Vi har just förlorat ALLA våra grejer. Jag BEHÖVER HJÄLP.

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Det låter jobbigt att bli av med alla sina möbler. Du kanske kan se över om du har hemförsäkring eftersom det är på det sättet man har möjlighet att få ersättning för de försvunna möblerna. Om du saknar hemförsäkring kan du kontakta socialtjänstens ekonomiska bistånd för att diskutera just din situation med dem.

Om du har inkomster runt eller under gällande socialbidragsnorm, finns det alltid möjlighet att ansöka om och få bistånd avseende kompletterande hemutrustning prövad. Det finns dock ingen generell rätt för den som har begränsad ekonomi att få ekonomiskt bistånd till utrustning av bostaden. Nämnden behöver bedöma i varje enskild situation om behovet kan tillgodoses på annat sätt.

Du skriver inte om du i dagsläget har kontakter med denna enhet. Om du inte har det och bor i Malmö Stad kan du ringa Ekonomimottaget på tel 040-345969. De har telefontid måndag, onsdag, torsdag och fredag 9.30-10.30 samt tisdagar klockan 13-14.

Om du bor i annan kommun får du söka ekonomiskt bistånd i den kommun där du är folkbokförd. Nummer kan du oftast hitta på kommunens hemsida eller via kommunens växel.

Hoppas att du har fått svar på din fråga

Med vänlig hälsning

Soctanterna

Soctanter