Hur brukar ett byte av familjehem gå till ?

Vad har socialen för praxis när det gäller att flytta ett barn på 6 år från ett familjehem till ett annat familjehem för att föräldern har sagt ifrån sig vårdnanden över barnet och barnet har känt den nuvarande familjen sen den var 2 år och i över 2 år bott hos dom på heltid , och ärendet inte är akut ?
Ska socialen inte göra en planering tillsammans med båda familjehemen ?
Den nya familjen har också bara träffat bio föräldern 2 ggr och barnet 1 ggn och helt plötsligt så ska den flyttas dit utan att träffa dom några fler gånger innan, brukar det gå till så ? / får det gå till så?

Oro

Kommentarer

Hej!

Vi kan förstå att du känner en oro för att ett familjehemsplacerat barn, som abrupt planeras att ryckas upp och utan vidare planering ska flytta till ett nytt familjehem.

Enligt lagen är det viktigt att se till att barnet får växa upp under stabila förhållanden och inte utsätts för omotiverade uppbrott. För att barnet på ett tryggt och genomtänkt sätt skall flytta, bör en dialog mellan familjehemssekreterare, barnets socialsekreterare, vårdnadshavare, det nya familjehemmet och det gamla familjehemmet genomföras så att barnets behov först och främst är ledande.

Eftersom vi inte har några fler uppgifter än de du nämner; att det inte är akutplacering, att barnet inte ska flytta till sina vårdnadshavare och att barnet ska flytta till ett nytt familjehem, är vårt råd, att kontakta familjehemssekreterare och barnets socialsekreterare och prata kring frågor och oro kring barnet.

Hoppas du har fått lite vägledning i din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter