Väktare och inlämnade handlingar

På många socialkontor sitter det endast väktare i receptionen. De tar emot, öppnar och går igenom alla handlingar som besökarna lämnar in.

Vad är syftet med att väktare har den uppgiften och inte socialsekreterare och varför sker genomgången av handlingarna inte mer diskret utan direkt synligt i receptionen?

Frågvis

Kommentarer

Hej!

De väktare som finns i receptionen på socialkontoret, har både i sin tjänst och visavi socialtjänsten ett sekretessavtal.

Sekretessavtalet omfattar dock inte, som vi känner till, att väktare får ta del av de handlingar som lämnas in, som är personbundna.

Om du uppmärksammat detta, råder vi dig att anmäla detta till chef på socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter