Vad händer med min son

Jag är en kvinna på 35 år jag har flyttat till Kanada och gift mig med en Kanadensisk kvinna där. jag har en son på 10 år sedan et tidigare, han kom till med hjälp utav insemination då jag ville ha ett barn när jag var yngre men inget förhållande. Nu är min fråga vad händer med min son om jag skulle avlida? jag har mina föräldrar som bor i Sverige, men dom är 56 år bägge två så dom ska inte behöva ta hand om ett barn. Jag har även tvillingsyster i Sverige, hon är gift och har 2 döttrar. Om jag avlider är det socialtjänsten i Sverige som avgör vad som ska hända med mitt barn? Vi är bägge endast Svenska medborgare, vi har inga Kanadensiska medborgarskap. Kan min son hamna hos en helt främmande fosterfamilj. Vad gäller egentligen om jag skulle avlida i Kanada. Kan jag skriva ett dokument där jag anger vem som ska ta hand om min son. Vi måste ha bott 222 dagar senaste året för att min fru ska kunna adoptera min son vi har bara bott i Kanada i 2 månader.

Utvandraren

Kommentarer

Hej!

Vad härligt att kärleken tagit dig till Kanada!

Så klokt av dig att fundera på vad det innebär för ditt barn i det fall du skulle avlida

I Sverige har man som vårdnadshavare möjlighet att innan sin bortgång önska vem som ska förordnas till vårdnadshavare, detta kan exempelvis göras i ett testamente eller genom att nedteckna dina önskemål i en annan handling som du förvarar på ett tryggt sätt (6:10 a st. 4 FB).

Ditt önskemål är dock inte rättsligt bindande utan en omständighet som rätten kommer att väga in vid bedömningen av vem som ska anförtros vårdnaden om dina barn.

Frågan avgörs i slutändan med hänsyn till barnens bästa och vad som är lämpligast. Utgångspunkten är att föräldrarnas önskemål ska följas om det inte bedöms som olämpligt.

Eftersom ni bor i Kanada är det kanadensisk lag som gäller. Vi råder dig att vända dig till motsvarande socialtjänsten i Kanada för att förhöra dig om vilka lagar och regler som gäller där.

Hoppas du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter