När inte anmälningsskyldiga anmäler

Hej, jag är i en sits då jag uppmärksammat barn som far illa och jag kommer behöva göra anmälan till socialtjänsten. Dock kommer båda barnens familjer veta att det är jag och det sätter mig i en dålig sits! Min besvikelse är att jag vet att barnen berättat om detta även på skolan som inte verkar ha vidtagit några åtgärder. Ett barn har ont i munnen pga dålig tandhälsa, problem att tugga. Inte varit hos tandläkaren, äter godis varje dag. Det andra barnen pratar öppet om hur pappa hemma blir så arg att han kastar saker. Det finns ju en anledning att skolan har anmälningsskyldighet, det är inte vi privatpersoner som har den skyldigheten. Finns det något sätt att ställa skolan till svars för det här? Kan jag förmå skolan att göra anmälan istället för mig, och vara helt anonym då? Är delvis orolig för att den våldsamma pappan ska gå på mig, han har skällt ut mig tidigare för ingenting.

Besviken

Kommentarer

Hej!

Vad bra att du trots allt bestämt dig för att göra en orosanmälan till socialtjänsten trots din oro för vad detta kan innebära för din egen del. Det kan många gånger vara ett beslut som inte är enkelt och man kanske hoppas att någon annan uppmärksammar och agerar för att själv slippa. Du skriver att även skolan fått kännedom om missförhållanden, omsorgsbrister och våld i hemmet.

Du har helt rätt i att skolpersonal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för ett barn och får information som kan innebära att barnet kan vara i behov av insatser från socialtjänstens sida.

Du skriver att du inte tror att skolan vidtagit några åtgärder. Det skapar givetvis en oro att inte veta om barnen uppmärksammas och får hjälp av skola och socialtjänst och du kan inte heller få veta om anmälan från skolan gjorts utifrån den sekretess som råder. För att vara säker på att socialtjänsten får kännedom om barnens situation och kan göra en skyddsbedömning för att säkerställa barnens omsorg, trygghet och säkerhet är det bra om du gör en anmälan.

Vi förstår att det kan kännas både obehagligt och att du känner oro för vad det kan innebära för dig att göra en anmälan. Du kan välja om du vill göra anmälan skriftligt eller muntligt och du kan vara anonym.

I bästa fall har skolan redan gjort anmälan till socialtjänsten men risken finns, som du skriver, att socialtjänsten inte fått kännedom om barnens missförhållanden. Att du då gör en anmälan blir då extra viktigt för att barnen ska kunna få hjälp och skydd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter