Sluta med försörjningsstöd

Om jag inte vill ansöka om försörjningsstöd mer behöver jag redogöra för socialsekr
om orsaken till det?
Eller räcker det med att inte lämna in någon ny ansökan?
Mvh

Undrande

Kommentarer

Hej!

Om du inte längre är i behov av ekonomiskt bistånd behöver du inte redogöra för orsaken till detta. Om du tror att du återigen kommer att behöva ansöka om ekonomiskt bistånd så kan du givetvis ha en diskussion med din socialsekreterare om detta. Det är helt upp till dig själv.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter