Pågående utredning utan att socialtjänsten inte hört av sig på över 1,5 månad

Hej! Nu är det så att socialtjänsten har öppnat en utredning pågrund av att min dotter hade sagt fula ord på dagis och sagt att pappa slår mamma, Och det stämmer absolut inte. Vi har haft misstankar om ifall min dotter har någon diagnos för att många i familjen har det, och det händer ofta att hon säger saker som inte stämmer.
Nu är min fråga till er det har gått nu 1,5 månad sen dom öppnade en utredning, och ingen av socialtjänsten har hört av sig till mig. Jag vet inte vad som pågår och varför är dom så tystlåten? Hur fungerar processen och vad kommer att hända är lite orolig och spänd för att socialtjänsten har gjort flera gånger fel i sin roll och gjort fel beslut så man är orolig. Mvh

Cruella

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att det inkommit en anmälan till socialtjänsten från förskolan och att socialtjänsten inlett utredning. Därefter har det inte hänt något mer, ni har inte blivit kontaktade. Vi förstår det som att du inte har så goda erfarenheter sedan tidigare med socialtjänsten och att ovissheten nu skapar en oro hos vilket är beklagligt.

När det inkommer en orosanmälan gällande ett barn till socialtjänsten så har socialtjänsten 24 timmar på sig att göra en omedelbar skyddsbedömning. Det vill säga att socialtjänsten har 24 timmar på sig att bedöma om uppgifterna i anmälan gör gällande att det finns ett akut behov av skydd för barnet och att utredning därför skall inledas.

Finns inget akut skyddsbehov har socialtjänsten två veckor på sig att ta ställning till om man skall inleda utredning eller ej. Det beslutet grundar sig på uppgifterna i anmälan samt samtal med vårdnadshavarna och i vissa fall barnet.

Om socialtjänsten beslutar att inleda utredning har socialtjänsten fyra månader på sig att utreda barnets situation och komma fram till om familjen behöver hjälp och stöd eller ej.

Med anledning av den oro du uttrycker och de erfarenheter du bär med dig råder vi dig att kontakta socialtjänsten för att höra hur deras planering ser ut och när de tänker kalla er.

Vi hoppas att du får ett bra möte med socialtjänsten denna gång!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter