Boenderelaterat

Hej! Har en fråga som rör min sambos dotter. Hon har bott hemma hos sin mamma sedan flera år tillbaka med sin pojkvän. Så många år att de nu har två barn tillsammans där det äldsta är sju år gammalt. Med många turer har vi försökt hjälpa dem till ett eget boende genom kommunens boendeenhet men fått nej, trots hyresskulder, övriga skulder och trångboddhet. Vi har även överklagat kommunens beslut till Förvaltningsrätten, men fått nej, eftersom att trångboddhet inte är orsak nog. Nu undrar vi, eftersom dottern är på väg att få en psykiatrisk diagnos, om detta ger socialförvaltningen incitament/skyldighet att agera enligt LSS-lagstiftningen och därmed ge deras familj ett boende?

Pappsen

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att din sambos dotter och hennes familj är inneboende och bor trångt och att de vill ha en egen bostad.

Som du säkert vet är det bostadsbrist i många kommuner vilket bidrar till att hyresvärdarna kan ställa höga krav på sina hyresgäster såsom att man inte får ha skulder eller låg inkomst. Dock finns det hyresvärdar som är flexibla och kan hyra ut ändå. Vårt råd till din sambos dotter är att söka hos mindre fastighetsägare och kanske i mindre kommuner. Det är ett hårt arbete men det är inte omöjligt.

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet som finns och bistånd till boende är en insats som endast kan bli aktuell när alla andra möjligheter är uttömda. Och då oftast under en kort period till man själv hittar en mera permanent bostad.

LSS lagstiftningen ser annorlunda ut och är en rättighetslag för en begränsad grupp som har en omfattande funktionsnedsättning. De personer som omfattas kan ha rätt till bl.a. hjälp med boende. Det finns tre olika grupper, så kallade personkretsar, som omfattas:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Mer information hittar du här:

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Svensk författningssamling 1993:1993:387 t.o.m. SFS 2022:1253 - Riksdagen

Om man vill ansöka om insatser enligt LSS- agen vänder man sig till Hälsa Vård och Omsorgsförvaltningen i den kommun man bor.

Vi hoppas att din sambos dotter och hennes familj hittar en bra lösning på sin boendesituation.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter