Add hos ungdom

Vilken hjälp finns att få för ungdom under 30 som har adhd problematik, utmattning, ångest å är utförsäkrad.

Trött morsa
2023-01-14 00:42

Hej!

Vi förstår det som att du menar en myndig person.

Om personen har besvär som påverkar vardagen och livskvalitén kan hen få hjälp av sjukvården med insatser som hjälper till att förstå och hantera hens funktionsvariation.

En psykolog hjälper till att tydliggöra eventuella svårigheter och utmaningar. Om det behövs mer stöd i samband med ADD eller hjälp i vardagen kan man även få träffa exempelvis en arbetsterapeut.

Vid add kan man även få behandling med vissa läkemedel som kan lindra besvären. Då kan det bli lättare att komma igång med olika åtaganden, koncentrera sig, kontrollera impulser och hitta en mer balanserad aktivitetsnivå.

Vi hoppas svaret är till hjälp.

Vänligen

Soctanterna