Utredning på barn med add

Har precis fått meddelande från soc att utredning har inletts. Då vi har varit utsatta för en annan socialtjänst och en felaktig polisanmälan om misshandel pga av en dotter en fantasirik dotter, så väcker detta sån ångest hos mig. Jag är beredd att ge upp mitt föräldraskap. Jag orkar inte mer helt enkelt och lämnar hellre familjen än utreds som en dålig mamma. Lider av självmordtankar och höll på att avsluta livet förra veckan. Vad ska jag göra. Samarbetar jag inte försvinner barnen samarbetar kag så går jag under…..jag känner att avsluta mitt livet känns som en god idé…..

M

Kommentarer

Hej!

Du skriver att du nyligen fått information om att socialtjänsten öppnat utredning vilket skapat stor oro och ångest hos dig. Du skriver att du så sent som förra veckan varit nära att ta ditt liv och att du fortfarande går i sådana tankar. Om du mår så dåligt som du beskriver och du har planer på att ta ditt liv är det viktigt att du berättar för någon om detta och du inte håller det för dig själv. Det finns hjälp att få och du kan behöva söka vård, antingen på din vårdcentral eller på en psykiatrisk akutmottagning. Det finns också stödlinjer du kan ringa. Är det akut så ska du ringa 112.

Det kan vara väldigt påfrestande när ens barn har en diagnos som du beskriver. De allra flesta föräldrar känner till och från att man inte är bra nog som förälder oavsett hur mycket man än kämpar. Ännu svårare kan det vara att känna sig som en bra förälder om det, som i ert fall, inkommit anmälningar till socialtjänsten. I detta är det så viktigt att inte stå ensam, att du kan prata med någon. Antingen med anhöriga, vänner eller med en professionell samtalskontakt, exempelvis inom vården.

Du skriver att det nu är en annan socialtjänst som ska göra utredningen och vi vet inte vad som ligger till grund för anmälan. Du skriver att du har dålig erfarenhet sedan tidigare och att det på felaktiga grunder gjorts en polisanmälan om misshandel. När en anmälan kommer in har socialtjänsten en skyldighet att göra en bedömning om ett barn kan vara i behov av skydd eller stöd, oavsett vad det gäller. Det är viktigt att veta att syftet med en utredning är att det ska bli så bra som möjligt för barnet. I detta behöves det finnas samarbete och samsyn mellan föräldrar och socialtjänst för att det ska bli bäst för barnet.

Det kan vara svårt att känna förtroende för och lita på en myndighet eller någon annan när man har dålig erfarenhet från tidigare kontakt och det kan skapa oro och rädsla. Vi tänker att det därför är viktigt att du berättar för handläggaren vad du är orolig för och att du söker och tar hjälp av personer i din omgivning så att du inte står ensam i det er familj går igenom.

Vi hoppas att du söker och får hjälp och stöd att orka med för dina barns, din familjs och din egen skull.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter