Mobil

Jag hade ett planerat möte med min lillebror och när jag ska visa kort på min telefon om våra husdjur o familj så tar soc tanterna tag i mig o kräver att få se telefonen får dom göra så

Bella

Kommentarer

Hej!

Vi känner inte till omständigheterna kring situationen du beskriver. Om du upplever att du blivit felaktigt behandlad eller kränkt så kan du bland annat kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har tillsynsansvar för socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter